«

»

7. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

7. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 16. března 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou č.p. 256 od 17.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 6. schůze ZO
4. Kontrola usnesení z  minulé schůze ZO
5. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
– Zápis z 8. schůze finančního výboru
– Rozpočtové opatření č. 1/2016
7. Majetkoprávní záležitosti
– Odkoupení pozemku parc. č. 4 v k.ú. Hůrka
– Odkoupení pozemku parc. č. 187/1 v k.ú. Hůrka
– Odkoupení části pozemku parc. č. 7 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Prodej pozemků parc. č. 3/2 a 5/2 a části pozemků parc. č. 3/6, 5/1 a 4 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Prodej pozemků parc. č. 502/5 a 634/5 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Prodej pozemků parc. č. 246/2, 249/2, 249/3 a 686/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Různé, diskuse
– Zápis z KV Regionu Poodří ze dne 18.12.2015
– Zápis z KV Mikroregionu Odersko ze dne 1.12.2015
– Oznámení termínu konání valné hromady společnosti ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína a zmocnění konkrétní osoby k účasti na VH
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>