«

»

16. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

16. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne v úterý 6. června 2018 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 15. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 15. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Prodej části pozemku parc.č. 226 o velikosti cca 1261 m2 v k.ú. Blahutovice
6.2. Odkoupení pozemku parc.č. 691/6 o velikosti 555 m2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.3. Prodej pozemku parc.č. 258/4 o velikosti 51 m2 v k.ú. Polouvsí
6.4. Prodej pozemku parc.č. 258/7 o velikosti 101 m2 v k.ú. Polouvsí
6.5. Darování pozemků parc.č. 116/13, 116/16, 116/17, 116/20, 116/21, 123,
130/2 a části pozemku parc.č. 116/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou a zřízení
služebnosti chůze a jízdy na pozemku 116/1
6.6. Odkoupení pozemku parc.č. 132/4 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.7. Odkoupení pozemků parc.č. 265/1, 265/2, 265/3 a 265/4 v k.ú. Blahutovice včetně jednorázové náhrady za užívání pozemků
7. Finanční záležitosti
7.1. Zápis z 18. schůze finančního výboru
7.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2017
7.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2017
7.4. Plnění rozpočtu obce Jeseník nad Odrou k 30.4.2018
7.5. Rozpočtové opatření č. 3/2018
8. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
9. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy
Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

10. Diskuze, závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>