«

»

17. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

17. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 5. září 2018 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu 17. schůze zastupitelstva obce
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 16. schůze zastupitelstva obce
4. Kontrola usnesení z 16. schůze zastupitelstva obce
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Směna části pozemku parc.č. 284/5 za pozemek parc.č. 268 a části pozemků 267/3 a 284/7 vše v k.ú. Blahutovice
6.2. Odkoupení pozemku parc.č. 22/2 a směna části parc.č. 870 v k.ú. Jeseník nad Odrou za část pozemku parc.č. 981/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.3. Prodej pozemku parc.č. 1137/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7. Finanční záležitosti
7.1. Zápis z 19. schůze finančního výboru
7.2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
7.3. Vnitřní směrnice o tvorbě a použití sociálního fondu
7.4. Odměny členům výborů zastupitelstva obce
8. Dobrovolné svazky obcí
8.1. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko“
8.2. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Na Odersku nebloudíme“
8.3. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2017
8.4. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2017
8.5. Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 19.6.2018
9. Rozhledna Blahutovice – podání žádosti o dotaci
10. Změna č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou
11. Různé, diskuze
11.1. Zápis z 10. schůze kontrolního výboru
12. Závěr

OÚ Jeseník nad Odrou od 12. zastupitelstva ke zveřejňování pozvánky a informací pro zastupitele využívá aplikaci UZOb.CZ (Usnesení zastupitelstva obce). Na tomto odkazu naleznete tuto a budoucí pozvánky na schůze zastupitelstva a seznam současných zastupitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>