«

»

2. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

2. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 12. prosince 2018 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1. Zápis z 1. schůze finančního výboru
5.2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
5.3. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2022
5.4. Rozpočet obce na rok 2019
5.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2018
5.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2019
5.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích
5.8. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
5.9. Návrh na vyřazení majetku z evidence
5.10. Návrh odměn neuvolněným zastupitelům
5.11. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích
6.2. Prodej části pozemku parc.č. 125/1 v k.ú. Polouvsí
6.3. Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku p.č. 78 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.4. Nabídka na převzetí sjezdu na pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Blahutovice
7. Zřízení a volba osadních výborů
7.1. Zřízení osadních výborů
7.2. Volba předsedů osadních výborů
7.3. Volba členů osadních výborů
8. Různé
8.1. Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
8.2. Podnět na změnu průběhu katastrální hranice
9. Diskuse
10. Závěr

Složení zastupitelstva 2018 – 2022 a funkce

jméno funkce
1 Adamec Stanislav, Mgr. zastupitel, člen kontrolního výboru
2 Dostál Ivo, Bc. zastupitel, člen finančního výboru
3 Fusek Petr, Ing. zastupitel, člen rady obce
4 Glogar Daniel zastupitel, člen rady obce
5 Glogar Karel, Ing. zastupitel, předseda finančního výboru
6 Hasal Václav zastupitel
7 Jurčák Miroslav zastupitel
8 Macháč Libor zastupitel, člen rady obce, místostarosta
9 Machýček Tomáš, Mgr. zastupitel, člen rady obce, starosta
10 Pešák Alois zastupitel
11 Románek Adam, Ing. zastupitel, člen rady obce
12 Segeťa Ladislav, Ing. zastupitel, předseda kontrolního výboru
13 Sládeček Karel zastupitel
14 Sládeček Tomáš, Ing. zastupitel, člen kontrolního výboru
15 Zicháček Radek, MUDr. zastupitel, člen finančního výboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>