«

»

9. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

9. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 10. června 2020 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 8. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1. Zápisy z 6. a 7. schůze finančního výboru
5.2. Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2019
5.3. Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2019
5.4. Rozpočtové opatření č. 1 / 2020
5.5. Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
5.6. Žádost TJ Slavoj Jeseník nad Odrou, z.s., o poskytnutí individuální dotace
5.7. Žádost Města Nový Jičín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
5.8. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
5.9. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Prodej pozemku parc.č. 989/168 včetně budovy rodinného domu č.p. 309 a prodej pozemku parc.č. 989/130 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.2. Prodej pozemku parc.č. 989/169 včetně budovy rodinného domu č.p. 310 a prodej pozemku parc.č. 989/131 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.3. Prodej pozemku parc.č. 989/161 včetně budovy rodinného domu č.p. 302 a prodej pozemku parc.č. 989/123 v k.ú. Jeseník nad Odrou
6.4. Žádost o poskytnutí příspěvku na opravu domu č.p. 302 v Jeseníku nad Odrou
6.5. Odkoupení podílu na pozemku parc. č. 1700 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7. Různé
7.1. Zápis z Kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 10.12.2019
7.2. Zápis z Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko ze dne 25.11.2019
7.3. Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko
8. Diskuse
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>