«

»

Zemřel P. Mgr. Petr Dokládal


Ave Maria

Můj rodný bratr P. Petr Dokládal v pátek 23.10.2020 ve 14.30 hod. zemřel v nemocnici v Novém Jičíně.

Mše svatá v kostele sv. Václava na Starém Jičíně bude ve čtvrtek 29. října 2020 v 9.00 hod se všemi platnými omezeními. Po mši svaté bude převezen do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde bude tentýž den, 29. října. 2020 ve 13.00 hod. mše svatá a po skončení bude uložen do rodinného hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény a Jakuba v Koclířově.

Sděluji nyní tuto informaci a jak mi bude možné, připojím k ní i pohled víry, naděje a lásky skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Fatimské.

Vážím si také vašich modliteb a vzpomínky na život i kněžskou službu otce Petra.

R.I.P.

Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal, bratr (23. října 2020)

🥀 Otec Petr měl k našemu poslání velmi pozitivní postoj. Měli jsme tu čest se s ním setkat při mnoha příležitostech. Budeme na něj vzpomínat s velkou úctou. Děkujeme za vše.

Hasiči z Hůrky (25. října 2020)

Parte (.pdf 388 kB)

Přímý přenos ze mše v Koclířově bude prostřednictvím internetových stránek z Českomoravské Fatimy. Bude zprostředkován i přímý přenos na  TV NOE ve čtvrtek 29. října 2020 od 13.00 hodin.

Otec Petr Dokládal celebruje mši na oslavách sv. Floriána, 27. června 2020, Starý Jičín.

Pomodleme se, prosím, za spásu jeho duše. Pevně věřím, že již je se svými nejbližšími, s maminkou Věrou, tatínkem Františkem a bráškou Vítkem, především však s nejmilejším dobrým milosrdným Trojjediným Bohem a naší nebeskou Maminkou Pannou Marii a všemi svatými v nebi! Že nyní ho již nic nebolí a netrápí, … máme nyní v nebi mocného přímluvce.
Věřím, že je šťastný spolu s Hospodinem.

Hanka Heryánová (23. října 2020)

Děkujeme Vám, otče Petře, za duchovní vedení nás, orlů, mezi které jste se vždy hrdě hlásil a které jste vždy podporoval duchovně, morálně, i lidsky. Vaše promluvy byly pro nás povzbuzením, Vaše pokora ponaučením, Vaše zbožnost příkladem a Váš humor nábojem.

Drahý otče, bratře orle, zůstáváte navždy v našich srdcích. Na shledanou.

Pavel Vahalík, starosta jednoty Orel, Starý Jičín – Vlčnov (24. října 2020)

Vzpomínáme na něj jako na přítele rádia, v květnu jsme se ve Starém Jičíně setkali při posledním rozloučení s bývalou pražskou redaktorkou Janou Beránkovou. „Radostné setkání s Pánem, milý Petře!“ napsal včera večer ve vzpomínce ředitel Proglasu P. Martin Holík. 🙏🥀 R.I.P.

Rádio Proglas (24. října 2020)

Otče Pavle Dokládale, upřímnou soustrast, přiznám se, že jsem v počátku myslel, že se jedná o Vás, nevěda, že máte bratra. Měl jsem to velké štěstí být s Vámi ve Fatimě. Hodně sil do dalšího života a další práce.

Jaroslav Cempírek, Jindřichův Hradec (27. října 2020)

Otče Pavle, dovolím si tlumočit upřímnou soustrast od předsedy Matice Radhošťské Drahomíra Strnadla a dalších členů tohoto spolku, jehož byl P. Petr Dokládal v prvních letech po obnovení činnosti této organizace čestným předsedou.

S úctou Josef Krůpa (29. října 2020)

Přepis z článku Českomoravské Fatimy v Koclířově

Naposledy jsme spolu dlouze rokovali během tří dnů národní konference WAF – Světového apoštolátu Fatimy – Fatimského apoštolátu v ČR ve dnech 30. září – 3. října 2020, kdy ho doprovázela věrná služebnice, Hanka Heryánová. Díky za ni.

Stálo by za to, sestavit ze svědectví o bratrovi jisté „kamínky“ o jeho životě a setkání s ním, jak se nám to podařilo sestavit a vydat k osobnosti arcibiskupa Karla Otčenáška v letošním storočí jeho narození.

A bratr byl nejen u žehnání základního kamene pro Capelinhu východní Evropy a zahájení stavby této přesné kopie Kaple Zjevení z Cova d´Iria ve Fatimě, ale tentýž den, také při požehnání nové publikace Kamínky otce arcibiskupa Karla a zahájení trvalé exteriérové výstavy tohoto vzácného muže. Vzpomínal, že byl úplně poslední, kterého v kapli biskupství Karel Otčenášek přijal s jeho farníky ze Starého Jičína.

Bratra a mě také stejně hodně trápil šířící se liberalismus, sekularismus, nekritický modernismus, tak, jak jsme to slýchávali právě od arcibiskupa Karla. To je vyprazdňování kříže…

Dokud byl v plné síle, často bránil Pravdu a zásady Evangelia ve svých článcích a měl i u někoho nálepku „konzervativce“, zvláště když těžko nesl schválené podávání Eucharistie na ruku, které je teď tak zneužíváno pod rouškou zdravotní ochrany před koronavirem. Tolik lidského humanismu, který je tak potřebný, ale pokud je tak preferovaný, tak oslabuje vertikálu kříže a všichni pod režií satana (Zjevení 12,7) mají stále silnější profil i potlesk těch, kteří chtějí reformovat…

Když zvláště po operaci srdce před 5 lety, kdy jsme se rozloučili s maminkou, měl zdravotní potíže a jen těžko pracoval u počítače, přece jen, alespoň z posledních sil se zastal P. Mariána Kuffy (podařila se jeho politická diskreditace) a dostal už nejen výsměch, kolik knih přečetl Kuffa a P. Petr a pak nakonec jedno slovo: zmlkni…

Drželi jsme v rukou sv. růženec. Nikdo nemůže zpochybnit vzorný kněžský život bratra Petra, jeho upřímné srdce a lásku, která se nyní tak projevila…

P. Petr Dokládal a P. Ladislav Stanečka na žehnání CAS našeho sboru, 11. října 2014, Hůrka.


Během jediného večera dorazily stovky SMS zpráv, emailů, kondolencí…

Nikdo nemůže zpochybnit Českomoravskou Fatimu v Koclířově a význam tohoto místa v zápase o tvář naší Církve. Petr si toho byl velmi vědom a vždy s údivem jsme se povzbuzovali. Věřím, že jak dosáhne nebe, bude z něj velký bojovník za dílo Panny Marie v naší zemi.

Nakonec jsme se propojili skrze úctu ke sv. Filoméně, malé velké světici, divotvůrkyni. A to se Slovenskem, díky Marience Dudášové, která ji zde znovu objevila a napojila nás přes P. Eliase Vellu na Skalnaté sanktuárium Božího Milosrdenství na hoře Butkov s novým Božím mužem, Ing. Antonem Barcíkem, generálním ředitelem Povážských cementáren v Ladcích.

A s nimi a ve spojení s WAF ČR, Stálou, Správní radou a voliteli důvěrníky budeme POKRAČOVAT….

Přátelé, podle reakcí by se dalo očekávat v Koclířově víc jak sto kněží a desítky busů a aut. Nyní to možné není.

Prosím, abychom v nejhlubší pokoře respektovali při rozloučení s otcem Petrem vládní nařízení, způsobené pandemií koronaviru, tedy max. 10 účastníků.

Děkujeme za možnost, být přímým přenosem na webu i za upřímné kněžské srdce otce Leoše Ryšky, který chce udělat vše pro to, aby pohřeb přenášela i TV NOE.

A já slibuji, že – a pokud ještě to bude možné – pak připravíme důstojné rozloučení. Jak zde, tak i ve Starém Jičíně.

Kolik mám ještě dní,
než přijde poslední,
jak dlouho budu zpívat a hrát,
kolik je na zemi cest…

Naposledy jsme přemítali s bratrem nad posláním Medžugorje. Posteskl si, kolik za Medžugorje vytrpěl a jak je šťastný, že je dovolené a kněz P. Petar Ljubičić má údajně oznámit všech 10 tajemství, jak slyšíme od doposud žijících vizionářů a vždy nám vše tlumočí Olga Merkovičová a fra Marinko Šakota. Nikdo nic neví, ale Medžugorje může být poslední….

Tak ať poslední výzva a napomenutí otce Petra se dotkne našich srdcí a jsme fakt stále připraveni. A kdo není pokřtěný, či delší dobu nebyl u svátosti smíření, je to naposledy, co vás o to zde na zemi Církev i otec Petr prosí…

Do nebe se dostane jen duše čistá, tam uvidí Tebe a Ježíše Krista…
Ave Ave Ave, Maria…

Sbohem a na shledanou

Žehná a všem děkuje, zvláště v tyto dny za tolik duchovní podpory, modlitby i oběti mše svaté za otce Petra
Váš v Kristu a Marii
Mons. Pavel Dokládal (24.10.2020)
odkaz na článek

Zemřel P. Petr Dokládal, farář ze Starého Jičína, mariánský ctitel a poutník. Pohřben bude v Koclířově (Diecéze ostravsko – opavská, 23.10.2020)
Zemřel P. Petr Dokládal, mariánský ctitel a poutník. Pohřben bude v Koclířově (Diakoni, 23.10.2020)
Zemřel P. Petr Dokládal (Římskokatolická farnost Tichá, 23.10.2020)
Zemřel skvělý člověk, P. Petr Dokládal ze Starého Jičína (Moravskoslezský kruh, 24.10.2020)
Zemřel P. Petr Dokládal (Římskokatolická farnost Frenštát p.R., 24.10.2020)
Poslední rozloučení s P. Petrem Dokládalem (Matice Radhošťská, 29.10.2020)
Drahý milý Pette… (Moravskoslezský kruh, 7.11.2020)
Z hor divokej tymián… (.pdf 5,4 MB, Starojický zpravodaj č. 04/2020, str. 2)


Historie

Výčet článků o P. Petrovi Dokládalovi naleznete v  tomto článku

2 komentáře

skrýt

 1. Jaroslav Cempírek napsal/a:

  Otče Pavle Dokládale, upřímnou soustrast, přiznám se, že jsem v počátku myslel, že se jedná o Vás, nevěda, že máte bratra. Měl jsem to velké štěstí být s Vámi ve Fatimě. Hodně sil do dalšího života a další práce. Jaroslav Cempírek Jindřichův Hradec.

  Google Chrome 86.0.4240.110 Android 10
 2. Josef Krůpa napsal/a:

  Otče Pavle,
  dovolím si tlumočit upřímnou soustrast od předsedy Matice Radhošťské Drahomíra Strnadla a dalších členů tohoto spolku, jehož byl P. Petr Dokládal v prvních letech po obnovení činnosti této organizace čestným předsedou.

  S úctou Josef Krůpa

  https://www.matice-radhost.cz/clanky/aktualni-zpravy/posledni-rozlouceni-s-p.-petrem-dokladalem.html

  Google Chrome 86.0.4240.111 Windows 7 x64 Edition

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>