«

»

11. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

11. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 9. prosince 2020 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program

1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 10. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej pozemku parc.č. 989/159 včetně budovy rodinného domu č.p. 320 a prodej pozemku parc.č. 989/137 orná půda, vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.2. Prodej části pozemku parc.č. 308/47 (dle GP parc.č. 308/58) v k.ú. Blahutovice o výměře 87 m2
5.3. Odkoupení pozemku parc.č. 473 v k.ú. Hůrka
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis z 9. schůze finančního výboru
6.2. Rozpočtové opatření č. 3/2020
6.3. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024
6.4. Rozpočet obce na rok 2021
6.5. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2020
6.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2021
6.7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
6.9. Návrh na vyřazení majetku z evidence
6.10. Informace o probíhajících akcích
6.11. Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
7. Různé
7.1. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2019
7.2. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2019
7.3. Závěrečný účet DSO SOMPO 2016 za rok 2019
7.4. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Odersko
7.5. Auditní zhodnocení implementace GDPR
7.6. Zápis ze 4. schůze kontrolního výboru
7.7. Vodní nádrž Polouvsí
8. Různé, diskuse
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>