«

»

14. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

14. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 8. září 2021 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 13. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8. Finanční záležitosti
8.1. Zápis z 12. schůze finančního výboru
8.2. Rozpočtové opatření č. 3/2021
8.3. Informace o probíhajících investičních akcích
9. Majetkoprávní záležitosti
9.1. Prodej části pozemku parc.č. 151/1 v k.ú. Polouvsí
9.2. Prodej části pozemku parc.č. 432/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
9.3. Prodej části pozemku parc.č. 1137/3 v k.ú. Jeseník nad Odrou
9.4. Prodej pozemku parc.č. 835/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
9.5. Prodej pozemků parc.č. 222, p.č. 221/2 a části pozemku p.č. 221/1, vše v k.ú. Blahutovice
9.6. Prodej části pozemků parc.č. 172 a p.č. 174/2, vše v k.ú. Polouvsí
9.7. Odkoupení pozemku parc.č. 266/1 v k.ú. Blahutovice
9.8. Odkoupení části pozemku parc.č. 42 v k.ú. Polouvsí
9.9. Odkoupení id. ½ pozemku parc.č. 718/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
9.10. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 7/13Z/2021 ze dne 9.6.2021
9.11. Směna části pozemku parc.č. 1137/3 za část pozemku parc.č. 1135 v k.ú. Jeseník nad Odrou
9.12. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 13/13Z/2021 ze dne 9.6.2021
10. Různé
10.1. Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2020
10.2. Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 1.6.2021
10.3. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Odersko za rok 2020
11. Diskuze
12. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>