«

»

17. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

17. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 15. června 2022 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení a schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 16. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
5.1 Zápis z 15. schůze finančního výboru
5.2 Informace o plnění rozpočtu obce k 31.5.2022
5.3 Rozpočtové opatření č. 3/2022
5.4 Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcí
5.5 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Město Nový Jičín
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1 Prodej pozemku parc. č. 68/1 a části pozemku p. č. 69 vše v k. ú. Blahutovice
6.2 Prodej části pozemku parc. č. 209 v k. ú. Blahutovice
7. Různé
7.1 Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 13.12.2021
7.2 Závěrečný účet Mikroregionu Odersko k 31.12.2021
7.3 Rezignace na člena Osadního výboru Polouvsí
7.4 Zápis z 8. schůze kontrolního výboru
8. Diskuze
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>