«

»

Ustavující schůze ZO obce Jeseník nad Odrou

Ve středu 19. října 2022 proběhla od 16 hodin v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou ustavující schůze zastupitelstva obce. V programu jednání bylo složení slibu zvolených zastupitelů, dále volba starosty, místostarosty, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. Následovalo schválení návrhu o odměnách za výkon funkce dle zákona a volba předsedů osadních výborů a jejich členů.

Po úvodním zaznění České státní hymny se v prvním bodě schůze stanovili zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Poté byl schválen navržený program schůze. Jako první se volil starosta obce. Tím se stal Mgr. Tomáš Machýček, který následně proslovem poděkoval zastupitelům a občanům naší obce. Zmínil volební statistiky, kdy přišlo ke komunální volbám z celkového počtu o 5 % méně lidí, než před čtyřmi roky. Zhodnotil a vyzdvihl práci zaměstanců úřadu a zastupitelů za uplynulé volební období a na konkrétních plánech nastínil směr vývoje obce v příštích letech.

Další bod se týkal volby místostarosty a členů rady obce. Místostarostou se stal Libor Macháč a do funkce členů rady byli zvoleni Ing. Petr Fusek, Ing. Adam Románek a Daniel Glogar. Následovala volba předsedy a členů finančního výboru, předsedou se stal Ing. Karel Glogar a členy MUDr. Radek Zicháček a Bc. Pavel Dvorský. Kontrolní výbor je rovněž tříčlenný, kdy předsedou je Miroslav Jurčák a členy Ing. Petr Adamec a Ing. Tomáš Sládeček.

Ke konci oficiální části schůze byly stanoveny a zvoleni předsedové a členové osadních výborů. Předsedy se stali: za Blahutovice Rudolf Malcher, za Hůrku Daniel Glogar a za Polouvsí Josef Ondryhal. Složení osadního výboru Hrabětice se stanoví na příští schůzi zastupitelstva.

Ing. Ladislav Segeťa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>