«

»

Rekontrukce mostu přes Luhu v Jeseníku nad Odrou a uzavírka silnice

Od minulého týdne je uzavřen silniční most v centru obce Jeseník nad Odrou přes řeku Luhu. Objízdné trasy jsou v okolí a v samotné obci značeny. Objetí obecními cestami je dovoleno jen pro dopravní obsluhu!


Z webu obce jeseniknadodrou.cz:

Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti se zahájením stavby: „SILNICE III/0489 – REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.0489-1 PŘES POTOK LUHA V OBCI JESENÍK NAD ODROU“.

Hlavním předmětem stavby je celková rekonstrukce silničního mostu na silnici III/0489 vedený pod evidenčním číslem 0489-1. Nový most nahradí stávající, který je ve špatném stavebnětechnickém stavu a současně zkapacitní průtočnost potoku Luha. Realizace stavby vyžaduje mimo rekonstrukci mostu i opravu části navazující komunikace v délce cca 102,0 m a chodníkového tělesa, z důvodu výškového napojení. Silnice III/0489 bude zachována ve stávajícím směrovém i šířkovém vedení s napojením na silnici III/0484 a místní točnu autobusu. Na mostě bude osazeno zábradlí se svislou výplní a u navazujícího chodníku, ve svahu, bude osazeno dvoumadlové zábradlí. Dno vodoteče bude ponecháno v přírodním stavu. Pod mostem se kolem křídel provede zpevnění lomovým kamenem do betonu v takovém tvaru, na který bude navazovat stavba úprava koryta projektované Povodím Odry. Současně bude z konstrukce vymístěn vodovod a bude přeložen mimo mostní objekt.

Zhotovitelem stavby je „SPOLEČNOST STAVBY SR – LUHA“

Předpoklad realizace je v termínu 3.4.2024 – 22.7.2024

Rekonstrukce mostu bude prováděna za plné uzávěry s vyloučením dopravy, která bude usměrněna dopravním značením na objízdnou trasu. Pro pěší bude vybudována provizorní lávka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>