«

»

pozvánka – Prezidentské volby 2013 – I. kolo

Přímá volba prezidenta České republiky proběhne v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.
V případě vyhlášení konání druhého kola voleb, toto se bude konat 25. a 26. ledna 2013.
První i druhé kolo proběhne v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Odst. 2, čl. 56 z ústavního zákona 71/2012 Sb. o zavedení přímé volby prezidenta ze dne 8. února 2012

Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Pro občany Hůrky bude k účelu voleb připraven sál bývalé školy v Hůrce. V uvedených datech a hodinách může každý občan starší 18 let hlasovat jednoho prezidentského kandidáta vhozením hlasovacího lístku do připravené urny. Distribuce hlasovacích lístků občanům musí proběhnout nejpozději tři dny před konáním voleb (tj. 8. ledna 2012). Pokud jsou volební hlasovací lístky poškozeny, nebo nejsou doručeny, lze požádat okrskovou volební komisi o vydání nové volební sady hlasovacích lístků.

Při přímé volbě prezidenta ČR se volič musí prokázat platným občanským průkazem; cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR; cestovním průkazem. Bez prokázání totožnosti a příslušnosti nebude voliči hlasování umožněno.

V případě vyřízení tzv. voličského průkazu může občan volit ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku ČR, popř. v zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí.

Každý volič musí hlasovat osobně, hlasovat není možné zastoupení. V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto schránkou do místa pobytu voliče.

Přehled televizních spotů kandidátů na prezidenta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>