«

»

8. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

8. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 15. června 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou č.p. 256 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu ze 7. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 9. schůze finančního výboru
– Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2015
– Účetní závěrka sestavená k 31.12.2015
– Informace o průběžném plnění rozpočtu k 30.4.2016
– Rozpočtové opatření č. 2/2016
– Žádost o dotaci z rozpočtu obce Jeseník nad Odrou Bayerova Odkazu z.s., Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín, IČ: 70239193
– Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
– Odměny členům kontrolního a finančního výboru
6. Majetkoprávní záležitosti
– Prodej části pozemku parc. č. 1008/119 (dle GP č. 724-23/2016 parc. č. 1008/158 a 1008/159) v k.ú. Jeseník nad Odrou za 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem
– Žádost o zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 187/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou
8. Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016
9. Různé, diskuse
– Rezignace členů Osadního výboru Blahutovice
– Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2015
– Zápis z 5. schůze kontrolního výboru
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>