«

»

9. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

9. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 14. září 2016 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 8. schůze ZO
4. Komplexní pozemková úprava Jeseník nad Odrou – Plán společných zařízení
5. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
– Zápis z 10. schůze finančního výboru
– Informace o průběžném plnění rozpočtu k 31.8.2016
– Rozpočtové opatření č. 3/2016
– Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
7. Majetkoprávní záležitosti
– Prodej pozemku parcela číslo 1116/3 a části pozemku parcela číslo 1116/10 po zaměření GP č. 669-32/2014 parc. č. 1116/17, vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Prodej části pozemku parc. č. 66/6 a pozemků parc. č. 66/10, 71, 72, 82, 85, 86, 88 a 93/1 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou, včetně zřízení věcného břemene vedení kanalizace a teplovodu
– Odkoupení části pozemku parcela číslo 66/5 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Směna části pozemku parcela číslo 66/6 za část pozemku parcela číslo 103 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Odkoupení částí pozemků parc. č. 72 a 73 v k.ú. Hůrka a části pozemků parc. č. 1075/5, 1075/1, 1075/2, 989/59, 989/72, 989/78 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Různé, diskuse
– Veřejnoprávní smlouva s Městem Nový Jičín o výkonu některých úkolů obecní policie
– Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2015
– Zápis z jednání Kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 23.6.2016
– Smlouva o spolupráci obcí Jeseník nad Odrou a Vražné v rámci Cyklostezky Jeseník nad Odrou
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>