«

»

10. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

10. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 7. prosince 2016 v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 9. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 11. a 12. schůze finančního výboru
– Rozpočtové opatření č. 5/2016
– Rozpočtový výhled 2018-2020
– Rozpočet na rok 2017
– Stanovení výše přídělu do sociálního fondu
– Provádění rozpočtových opatření radou obce do konce roku 2016
– Provádění rozpočtových opatření radou obce v roce 2017
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích
7. Majetkoprávní záležitosti
► Směna části pozemku parc.č. 1008/75 (dle přiloženého snímku o velikosti 1 435 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc.č. 989/79 (dle GP parc.č. 989/209 o velikosti 1 435 m2) nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou
► Směna části pozemku parc.č. 1008/75 (dle GP parc.č. 1008/160 o velikosti 388 m2) v majetku Obce Jeseník nad Odrou za část pozemku parc.č. 989/75 (dle GP parc.č. 989/206 o velikosti 388 m2) nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou
► Směna pozemků v majetku Obce Jeseník nad Odrou:
– část parc.č. 989/67 (dle GP parc.č. 989/67 o velikosti cca 14 090 m2), orná půda,
– část parc.č. 989/66 (dle GP parc.č. 989/212 o velikosti 2 664 m2), orná půda,
za pozemky v majetku AGRO JESENICKO a.s.:
– část parc.č. 1075/3 (dle GP parc.č. 1075/65 o velikosti 3 722 m2), orná půda,
– část parc.č. 1074/1 (dle GP parc.č. 1074/22 o velikosti 94 m2), ostatní plocha,
– část parc.č. 1071/1 (dle GP parc.č. 1071/62 o velikosti 9 324 m2), orná půda,
– část parc.č. 989/90 (dle GP parc.č. 989/204 o velikosti 2 800 m2), orná půda,
– část parc.č. 989/70 (dle GP parc.č. 989/201 o velikosti 814 m2), orná půda,
nacházející se v katastrálním území Jeseník nad Odrou
► Odkoupení pozemku parc.č. 180/4 v k.ú. Polouvsí, včetně zrušení předkupního práva k pozemku a úhrada nákladů spojených s vybudováním přípojky NN 27 340 Kč
8. Dobrovolný svazek obcí SOMPO
9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou v uplynulém období
10. Různé, diskuse
– Mikroregion Odersko, rozpočet na rok 2017, třetí upravený rozpočet
– Martina Peterková, Jeseník nad Odrou 238., žádost o půjčku ze sociálního fondu ve výši 50 000 Kč
– Zápis z 6. schůze kontrolního výboru
11. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>