«

»

Ustavující schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou.

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou.

místo konání: Obec Jeseník nad Odrou – sál kulturního domu, Jeseník nad Odrou č.p. 159
doba konání: středa 31. října 2018 od 16.00 h

Navržený program
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71, odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba dalších členů rady obce

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Mgr. Tomáš Machýček
dosavadní starosta obce
Jeseník nad Odrou, 22. října 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>