«

»

Opatření vlády, obce a místních subjektů k šíření koronaviru SARS-CoV-2

Informační linka je:  1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky  155 112
Bezplatná Linka seniorů je  800 200 007 (v provozu od 8.00 do 20.00). Volajícím pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.
Aktuální informace o koronaviru na portálu vlada.cz.
Informace z  Krajské hygienické stanice MSK.
Souhrná data o koronaviru na speciálním webu Covid Portál.

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii:
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022


Vzhledem k četnosti změn omezení a nařízení a jejich rozsahu nebylo v silách administrátorů tohoto webu zaznamenat všechny platné nebo neplatné omezení. Informace uvedné níže berte pouze jako informativní a neaktuální.

Časový sled změn a nařízení

Přehled změn platných od pondělí 1.11.2021. Zdroj: novinky.cz
► Zdravotní pojišťovny již nebudou hradit preventivní testy na koronavirus. Existovat budou ale výjimky, mít ji budou mít například děti do 18 let. Hradit budou pojišťovny dále testy také těm, kteří mají příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena. Zdarma je budou mít i ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a lidé plně očkovaní či rozočkovaní. Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test.
► Testy budou mít současně kratší platnost. PCR testy tři dny místo dosavadního týdne a antigenní test jeden den místo dosavadních tří dnů.
► Děti do 12 let nebudou potřebovat doklad bezinfekčnosti. K návštěvě kroužků nebo například restaurace či divadla tak nepotřebují test ani doklad o prodělání nemoci. Dosud toto pravidlo platilo pro děti do 6 let.
► Provozovatelé restaurací či barů budou kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti. Mezi to se počítá potvrzení o testu, očkování či prodělání koronaviru. Pokud certifikát nebude platný, restaurace by neměla službu poskytnout. Hosta není třeba kontrolovat u vchodu, stačí, až když se usadí. Bezinfekčnost nebude třeba kontrolovat při odběru jídla s sebou a ani v restauracích v obchodních centrech.
► Neočkovaní žáci se budou testovat v osmi regionech, kde je nejhorší epidemická situace, a to v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Neočkovaní učitelé budou muset nosit při výuce respirátory. Výjimku mají učitelé ve školkách a zaměstnanci v dětských skupinách.

Přehled změn platných od pondělí 1.3.2021. Zdroj: novinky.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze  Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5.00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.
Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.
Omezení pohybu mezi okresy  Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči
Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.
Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.
Roušky a respirátory  Platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.
Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor nebo obdobný prostředek splňující požadavek filtrační účinnosti nejméně 94 procent podle příslušných norem (např. FFP2 či KN 95). Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě.
Školy, školky, dětské skupiny  Zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve známých jako jesle.
Obchody a služby – otevřené zůstávají  Prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
Taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek.
Provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.
Obchody a služby – zavřeno bude  Prodej malých domácích zvířat
Prádelna, čistírna
Servisy a opravy aut (bude fungovat pouze příjem objednávek)
Prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
Provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
Prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
Provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zámečnictví a provozovny servisu výrobků pro domácnost
Provozovny oprav, údržby a instalací strojů pro zařízení pro domácnost
Provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace)
Provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, například věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky
Provozovny poskytující stříhání psů a koček
Prodejny zbraní a střeliva
Registrace u praktiků:  V pondělí začíná registrace pacientů k očkování v ordinacích praktických lékařů. Ordinace však obdrží vakcíny až na základě zájmu. Nejdříve přijdou na řadu zájemci ve věku nad 80 let, kteří ještě nebyli očkováni, pak lidé nad 70 let věku. V případě, že lékaři člověka ohodnotí jako ohroženého, jej mohou očkovat, i když je mladší.
Izolace a karanténa:  Od pondělí se rovněž prodlouží podmínky pro nařizování izolací pro osoby s pozitivním testem na covid i karantén pro ty, kteří s nimi přišli do styku. Izolace bude nově trvat 14 dní od doby odběru pozitivního vzorku a bude ji možné ukončit nejdříve 14 dní u osob bez příznaků. U osob s příznaky musí být splněna podmínky tří dnů od vymizení příznaků.

Karanténa u těch, kdo přišli s nakaženými do styku, bude trvat rovněž 14 dní. Ukončení bude podmíněno jedním negativním PCR testem a absencí příznaků. Pokud budou pozitivní rodinní příslušníci a členy rodiny není možné izolovat, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dní.

Do izolace nemusejí ti, kdo nemají příznaky a covid prodělali před nejvýše 90 dny. Ti nemusejí ani do karantény stejně jako osoby, které jsou plně očkovány alespoň před 14 dny.

Přehled změn platných od soboty 30.1.2021. Zdroj: idnes.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Testy zdarma  Lidé se od pátku budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny. Dosud na test mohli po pěti dnech.
Ministerstvo chce umožnit častější testování veřejnosti především kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta. V Česku je minimálně od začátku prosince loňského roku takzvaná britská mutace.
Ubytování pouze s potvrzením  Ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků.
Poskytovatelé ubytovacích služeb budou muset potvrzení uchovávat. Ubytovací zařízení i dosud mohla sloužit jen hostům na pracovních cestách, vláda se ale rozhodla opatření upřesnit.
Ubytovací služby budou nadále otevřeny osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, dále lidem s nařízenou izolací nebo karanténou a též cizincům, pokud nemají jiné bydliště na území České republiky a pobývají v zemi v souladu s předpisy.
Na chatu pouze s rodinou  Lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich mají pouze členové jedné domácnosti. Doporučení vlády je však zůstat doma.
„Doporučujeme omezit návštěvy v rodinách. Nemůžeme to zakázat, ale žádáme, aby to lidé zvážili. A když už, aby při návštěvách nosili respirátory,“ uvedl vicepremiér Jan Hamáček.
Zákaz návštěv v nemocnicích  Kabinet v rámci opatření obnovil zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. V pravidlech zůstaly některé výjimky, dál je možná například přítomnost třetí osoby při porodu, návštěva u osob s omezenou svéprávností či u dětských pacientů.
Lanovky a vleky pro výjimky  Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Využívat je budou smět jen složky integrovaného záchranného systému. Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. V rámci zpřísnění protiepidemických opatření už nebude platit ani tato výjimka.
„Definitivně jsme uzavřeli vleky a lanovky – nejen pro lyžaře, ale i pro ty, kteří je využívali pro další sportovní vyžití. Na sjezdovkách byl chaos. Výjimky jsou veřejná obsluha, IZS, energetika či kritická infrastruktura,“ řekl k zavřeným skiareálům ministr Karel Havlíček.
Vláda zatím neurčila, od kdy by mohly skiareály otevřít, nedá se předpokládat, že to bude příští týden. „Nemyslíme, že by sezona byla ztracená,“ doplnil.
Autoškoly s FFP2  V autoškolách budou muset instruktoři i žáci využívat nově respirátory třídy FFP2 nebo KN95. Dále ale budou moci řidičské lekce fungovat.
Autoškoly mohou i v nejvyšším pátém stupni protiepidemického systému pořádat zkoušky, praktické jízdy i výuku. Platí omezení počtu lidí stejně jako pro ostatní akce tohoto druhu.
Uzavření trhů  Zákaz prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Provoz zůstává povolen pouze prodejnám, které zajišťují prodej potravin a drogérie v obcích, kde není možné toto zboží jinde koupit.

► Od neděle 27.12.2020 platí pátý stupeň PES. Zdroj: novinky.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Omezení volného pohybu v době od 5.00 do 21.00  Pohyb osob na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob.
Lidé mohou cestovat do zaměstnání.
Povoleny jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými.
Možné jsou cesty k obstarání základních životních potřeb (potraviny, léky, hygienické potřeby, krmiva pro psy) pro sebe, blízké či v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci.
Výjimku mají i cesty do zdravotnických zařízení či za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitosti.
Lidé stále mohou vycestovat do přírody a parků či na vlastní rekreační zařízení.
Povoleno je také vycestovat z České republiky.
Svatby, pohřby a bohoslužby do maximálního kapacity 10 procent míst k sezení jsou taktéž povoleny.
Zaměstnavatelé mají doporučeno využít u svých zaměstnanců práci z domova, pokud je to možné.
Noční omezení pohybu osob, mezi 21.00 a 5.00 je zakázáno vycházet z domu kromě výjimek  Cesty do zaměstnání a zpět.
Cesty spojené s výkonem povolání.
Cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče.
Neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku.
Povolené je venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od domu.
Výjimka z opatření na Silvestra není.
Zákaz provozování lyžařských vleků  Od 27.12. musí provozovatelé ukončit provoz.
Restaurace a ubytování  Restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5.00 do 21.00 z výdejního okénka.
Stále není dovoleno prodávat z okýnka alkoholické nápoje.
V platnosti taktéž zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.
Ubytovací služby jsou stále zakázány.
Omezení maloobchodu a služeb  Maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží.
Výjimku mají prodejny potravin, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky.
Zůstávají otevřené i zverimexy, trafiky, optiky, prádelny a čistírny.
Otevřená zůstanou také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny domácích potřeb, železářství.
Zůstává povolen prodej zbraní a střeliva.
Povolena jsou výdajová okénka pro zboží objednané přes internet i autoservisy.
Vyjmenované prodejny mohou mít otevřeno v neděli.
Zavřeny jsou služby, například kadeřnictví či kosmetické salony. Trvá zákaz otevření bazénu a wellness s výjimkou těch, které jsou součástí zdravotnických zařízení. Zavřené jsou herny a kasina.
Zavřené zůstanou taktéž muzea, galerie, divadla a kina.
Školy  Od 4.1. se do škol vrátí pouze žáci prvních a druhých ročníků základních škol, mateřských a speciálních škol.
Všechny ostatní ročníky a školy fungují distančně.
Návštěvy v zdravotnických a sociálních zařízeních  Platí zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních s výjimkou případů, kdy se lidé nechají na místě otestovat antigenním testem nebo mají u sebe potvrzení o negativním PCR testu mladším 48 hodin. Musejí však mít po celou dobu filtr třídy FFP2 bez výdechového otvoru.
Zákaz návštěv ve věznicích.
Lázně poskytují služby pouze ze zdravotních důvodů. Počet pacientů na jednom pokoji je omezen.
Sport  Umožněny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, a to ve specifickém režimu.
Amatérské soutěže jsou zakázány.
Zavřena musí být všechna vnitřní sportoviště.
Venku je možné sportovat maximálně ve dvou lidech.

► Od pátku 18.12.2020 platí čtvrtý stupeň PES, bude mít ale řadu výjimek. Zdroj: novinky.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Omezení pohybu osob  Platí zákaz shromažďování více lidí ve vnitřních i venkovních prostorech.
Platí zákaz pohybu od 23.00 do 5.00.
Je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.
Obchody a služby  Všechny i obchody zůstávají otevřené bez ohledu na velikost a sortiment
Musí se dodržovat hygienická opatření, tedy rozestupy a maximálně 1vzákazník na 15 metrů čtverečních.
Otevřeno může být i v neděli.
O Vánocích bude zavřeno ve státní svátky.
Je povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků v rámci opatření o konání venkovních trhů. Na nich se mohou prodávat pouze potraviny, je zakázána jejich konzumace na místě. Je omezen počet stánků.
Otevřena jsou kadeřnictví či kosmetické služby či solária, pokud nejsou součástí provozovny, která je zavřená, například bazén.
Zavřeny jsou bazény, fitness centra či wellness centra.
Restaurace a ubytovací služby  Restaurace a jiná stravovací zařízení jsou uzavřeny.
Otevřeno může být pouze výdejové okénko, a to do 23.00.
Z okénka se nemohou prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
Ubytovací služby jsou uzavřeny.
Herny a kasina jsou uzavřeny.
Svatby, pohřby apod.  Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 20 lidí, dosud je to 30.
Kostely mohou být zaplněny pouze do 20 procent kapacity.
Návštěvy v zařízeních sociálních služeb  Návštěvy jsou povoleny.
Lidé musí na místě absolvovat test.
Při návštěvě musí mít lidé nasazený respirátor.
Sport  Zavřou se vnitřní sportoviště pro amatérský sport.
Venku mohou trénovat skupiny maximálně o šesti lidech.
Mohou být otevřeny lyžařské areály.
Muzea, galerie  Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny.
Zoo a botanické zahrady musí být uzavřeny.

► Od 3.12.2020 platí třetí stupeň PES. Zdroj: idnes.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Hromadné akce, setkávání se, noční vycházení  Venku se bude moct začít scházet až 50 lidí místo současných šesti, končí i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Ve vnitřních prostorech se může sejít až 10 lidí. Povinností je však ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejných místech nosit ochranu dýchacích cest.
Přechod do třetího stupně umožní i mikulášské tradice, podle ministra Blatného ale „i nebeské bytosti musí dodržovat opatření jako všichni ostatní,“ jako jsou například roušky uvnitř budov.
Konání venkovních trhů vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka nedoporučuje, ale také je nezakazuje. Rozhodnutí nechává na magistrátech a obecních úřadech. Pro vánoční trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi stánky čtyři metry. Na místě nebude povolena konzumace jídla a nápojů.
Ruší se také zákaz nočního vycházení, který v předchozím stupni PES platil od 23:00  5:00, pohybovat se lze bez omezení.
Svatby, pohřby, bohoslužby  Svateb a pohřbů se může účastnit maximálně 30 lidí, tedy dvojnásobný počet oproti čtvrtému stupni. Počty lidí na bohoslužbách se nebudou řídit absolutním číslem, ale kapacitou kostela. Obecně bude platit pravidlo 15 metrů čtverečních na jednoho člověka.
Ubytování, hotely  Pro ubytovací zařízení neplatí od čtvrtka žádná omezení. Dodržet se musí obecná opatření, jakou roušky, dezinfekce a dvoumetrové odstupy. Přerušit provoz pro rekreační účely musely od 22. října.
Otevírání škol  Pokračuje prezenční výuka mateřských a speciálních škol i maturitních ročníků středních škol. Od pondělí 30. listopadu se do lavic prezenčně vrátí také žáci prvního stupně a devátých tříd základních škol. Druhý stupeň základních škol, tedy 6., 7. a 8. třídy a nižší ročníky víceletých gymnázií, se budou po týdnech střídat v rotační výuce.
Od 7. prosince přejde české školství na třetí úroveň protiepidemického systému PES. V praxi to znamená, že se do lavic v rotačním systému vrátí i středoškoláci. Prezenčně budou na středních školách chodit jen maturanti.
Prezenčně se do škol ale od 7. prosince vrátí také studenti prvních ročníků vysokých škol ve skupinách do 20 lidí. Praktická výuka či laboratoře budou možné pro stejný počet studentů ostatních ročníků, které budou mít distanční výuku.
Sporty, fitness centra, bazény  K dosud povoleným profesionálním soutěžím se přidají také amatérské, ovšem stále bez diváků. Otevřou se vnitřní sportoviště pro individuální sporty, ovšem nejvýše do deseti lidí. Venku se dosavadní limit šesti osob zvýší, sportovat budou moci dva týmy nebo skupiny.
Ve sportovištích bude platit pravidlo jednoho klienta na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Skupinové lekce se bude moci uskutečnit do deseti lidí, respektive trenér a devět účastníků.
„Trénink bude v individuálních odstupech minimálně dva metry, samozřejmě s výjimkou vztahu klient – trenér. Je tam zákaz fyzické interakce, pokud je to možné. Skupinové lekce budou v režimu 9+1,“ řekl Havlíček.
Oproti avizovaným pravidlům, která tento týden představilo ministerstvo průmyslu a obchodu, platí povinnost roušek při cvičení.
Bazény se mohou otevřít. Uvnitř platí maximální kapacita jeden člověk na 15 metrů čtverečních, saunové ceremoniály a parní sauny jsou zakázané.
Muzea, galerie, zoo, knihovny, památky  Zčásti se mohou otevřít muzea a galerie, konkrétně z jedné čtvrtiny své kapacity, u hradů či zámků mohou na prohlídky nejvýše desetičlenné skupiny.
Pro divadla a kina se s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet.
Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jeden člověk má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.
Zoologické zahrady se mohou stejně jako výstavy a veletrhy otevřít. Platí povinné roušky návštěvníků po celou dobu návštěvy, je nutné dodržovat rozestupy minimálně dva metry. Může být využita nejvýše čtvrtina kapacity areálu, povoleny jsou skupinky maximálně deseti lidí.
Restaurace, hospody  Restaurace mohou být otevřené od 6 do 22 hodin. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu spolu smí být nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit jen polovinu kapacity.
Maloobchod, služby  Otevřené mohou být už všechny obchody bez výjimky, ruší se zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. Nadále platí omezení počtu osob v obchodě (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních), nebo udržování dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky.
V obchodních centrech s rozlohou nad 5 000 metrů čtverečních zůstávají zavřené dětské koutky, v jídelních prostorech je možné fungování pouze prostřednictvím výdejních okének.
Služby mohou opět začít fungovat, ale za zvýšených hygienických opatření. V případě kadeřnictví, kosmetik nebo pedikúry a manikúry platí omezení počtu osob (jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a povinnost dodržovat mezi zákazníky nejméně dvoumetrové rozestupy.
Vláda také rozhodla, že kadeřníkům bude stačit rouška a nebudou muset mít ochranný štít. Vyzkoušené zboží nebude muset jít na 24 hodin do karantény, jak ministři původně zvažovali.
► Kam od 22.10.2020 smíte a kam ne. Zdroj: novinky.cz
Oblast Popis (zákazy, výjimky)
Zakáz volného pohybu, vláda povoluje výjimky  cest do zaměstnání a v rámci podnikání,
nezbytných cest za rodinou a blízkými,
cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb pro sebe či své blízké (patří sem i dobrovolnictví a sousedská výpomoc), jako jsou nákupy, starost o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot či vynášení odpadu,
cest k lékaři či do zařízení sociálních služeb (i jako doprovod),
neodkladných cest na úřad (i jako doprovod),
výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy, služeb včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
cest do přírody, do parků či na chaty,
cest za účelem vycestování z ČR,
účasti na svatbě a pohřbu (v počtu ne vyšším než 10 osob) či návštěvy hřbitova,
cest zpět do místa svého bydliště.
Omezení pohybu, vláda nařídila  na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše vyjmenovaných případů,
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, kolegů z práce nebo výkonu činnosti, k níž je podle zákona třeba víc lidí; výjimku mají také děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je možné.
Shromažďování, vláda omezila  právo pokojně se shromažďovat podle zákona o právu shromažďovacím – shromáždění se může účastnit nejvýše 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň dva metry, přičemž každý účastník je povinen mít roušku či jinou ochrannu dýchacích cest.
Obchody a služby, vláda zakázala  maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, což se dotkne třeba prodejen oblečení a bot nebo papírnictví a hračkářství,
řada obchodů má však výjimku, což platí třeba pro prodejny potravin, lékárny, drogerie nebo prodejny krmiva pro zvířata, železářství, prodejny domácích potřeb či galanterie a otevřeno mohou mít třeba také květinářství.
Také farmářské trhy budou moci fungovat i přes vyhlášená omezení pohybu a prodeje.
Ze služeb musí zavřít třeba kadeřníci, naopak otevřeno mohou mít pohřební služby, autoservisy nebo zámečnictví.
Omezení na úřadech, vláda  uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby přešly na omezený provoz a omezily kontakt zaměstnanců s veřejností,
měly by upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách,
úřední hodiny by se měly omezit na dva dny v týdnu v rozsahu pět hodin v daném dni.

► Od 22.10.2020 se uzavře síť maloobchodních prodejen a služeb. Výjimku mají prodejny se základním sortimentem (potraviny, dorgerie, lékárny). Platí omezení pohybu a kontaktu s lidmi na nazbytně dlouhou dobu. Výjimku tvoří cesty do práce, za rodinou a pro obstarání nejnutnějších nákupů. Povolené jsou vycházky v přírodě a parcích, pobyt na chatách a chalupách, a to v maximálním počtu 2 osob s výjimkou členů jedné domácnosti a spolupracovníků. Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu.
► Od 21.10.2020 lidé musí nosit roušku venku, pokud nemohou být ve větší vzdálenosti než dva metry od člověka, s nímž nežijí ve společné domácnosti. Roušku musí mít, i pokud s takovým člověkem jedou v autě.
► Od 14.10.2010 do dne 1.11.2020 včetně je omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, středisek volného času, školních klubů a školních družin, školských výchovných a ubytovacích zařízení, tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školském zařízení. Mateřských škol se toto omezení netýká.
Od 12.10.2020 bude obecní úřad Jeseník nad Odrou pro veřejnost otevřen pouze v pondělí a středu 8–10 h a 14–17 h. Žádáme občany, aby své záležitosti vyřizovali přednostně telefonicky nebo emailem.
Omezení a zákazů vlády je dlouhý seznam. Zde byly vypsány některé z nich.
Zákaz hromadných akcí od 12.10.2020 do 25.10.2020 včetně. Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, s výjimkami. Dále koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkami, poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, herny, kasína, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkami, provoz a používání umělých koupališť, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
Omezení hromadných akcí od 12.10.2020 do 25.10.2020 včetně. Provozovny stravovacích služeb, hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky, účast na svatbě (od 19.10.2020), činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, …
Omezení provozu škol od 12.10.2020 do 25.10.2020 včetně. Provoz vysokých škol, provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole, provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, provoz středisek volného času a školních klubů, zpěv ve školách s výjimkami, sport ve školách s výjimkami.
Zákaz přítomnosti žáků ve školách od 26.10.2020 do 27.10.2020 včetně. Základní a střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy.
Omezení provozu úřadů od 12.10.2020 do 25.10.2020 včetně.
Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče od 9.10.2020 do 25.10.2020 včetně.
Omezení hromadných akcí od 9.10.2020 do 11.10.2020 včetně. Provozovny stravovacích služeb, účast na bohoslužbě, sportovní akce, divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá.
Zákaz hromadných akcí od 9.10.2020 do 11.10.2020 včetně. Herny a kasina, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad. Dále koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkami.
Od pondělí 5.10.2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav (.pdf 132 kB) z důvodu zhoršení epidemické situace, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30.9.2020.
Počet diváků na hromadných venkovních sportovních a kulturních akcích je omezeno na 2 000, na vnitřních na nejvýše 1 000 sedících lidí (500 osob v jednosektorovém režimu, 1 000 ve vícesektorovém režimu). Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Restaurace a bary budou musí zavřít své prostory ve 22 hodin. Služby jako kadeřnictví a holičství dostanou pokyny pro bezpečnější provoz – vše od 23.9.2020
► Kvůli zhoršené epidemilogické situaci se opětovně zavádí více opatření pro zabránění šíření koronaviru (např. povinné roušky pro žáky II. stupně i při vyučování, zákaz provozu barů, hospod a restaurací od 0.00 do 6.00, akcí ke stání se nesmí účastnit více než 10 lidi, akce k sezení musí mít přesně určená místa, do  restaurací, barů apod. smí jen tolik lidí, kolik je míst k sezení, atd.) – vše od 18.9.2020
Plošné zavedení nošení roušek ve vnitřních prostorech obchodů, obchodních center, pošt, úřadech, na vnitřích hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků a ve vnitřich společných prostorech škol vyjma jednotlivých tříd. Dále pak v hromadných dopravních prostředcích. Zároveň se zkrátí karanténa i izolace u nakažených bez příznaků, a to na 10 dní. Z izolace se bude dál propouštět bez testu, s výjimkou zdravotníků a sociálních služeb. Nadále budou platit i omezení týkající se počtu osob na hromadných akcích. Venku bude moci být maximálně 1 000 osob, uvnitř 500 – Vše od 1.9.2020
► Návrat mimořádných opatření v ČR od 25.7.2020 kvůli zvýšenému výskytu koronaviru se zavádí opětovné povinné nošení roušek pro hromadné akce nad 100 osob ve vnitřních prostorech.
► Návrat mimořádných opatření v Moravskoslezském kraji od 17.7.2020 kvůli zvýšenému výskytu koronaviru v některých okresech.
► Zrušení povinnosti nosit roušku pro zaměstnance v rizikovém oboru při zátěži horkem; možnost pořádání akce do 1 000 lidí namísto 500, možnost návštěvy veltrhů až 5 000 lidí; koupaliště, zoologické zahrady, hrady a zámky apod. již v normálním režimu – vše od 22.6.2020
Omezení běžného pobytu žáků a studentů ve školských zařízeních, až na výjimky, od 22.6.2020 do 30.6.2020
Povolená účast na hromadných akcích nejvýše 500 osob ve stavebně členěných areálech. U hromadných akcí ve venkovních prostorách musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. U hromadných akcí ve vnitřních prostorách, s výjimkou hlediště kin, divadel, koncertních sálů apod., platí stále odstup 2 metry i povinnost nosit roušku. Běžně ve venkovních prostorech si již rouška nosit nemusí. Na farmářských a ostatních trzích bude možné prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci – vše od 15.6.2020
Otevření státních hranic ze strany ČR od 26.5.2020.
Konec vyhrazené nákupní doby (8-10 hodin ráno) pro seniory v obchodech s potravinami od 26.5.2020.
Návrat žáků prvních stupňů základních škol do vyučování. Návrat běžného provozu České pošty s.p. Povolení provozování taxislužby. Otevření vnitřních prostor hospod a restaurací pro hosty (uzavřeny byly od 14.3.2020). Konec povinnosti nosit roušku na veřejnosti při dodržení povinného odstupu. vše od 25.5.2020.
Nouzový stav je prodloužen do 17.5.2020. Více ZDE.
Uvolňování nouzových opatření – od 27.4.2020 jsou povoleny: Provozovny do 2 500 m2 včetně turistických ubytovacích center; Fitness centra bez využití zázemí sprch a šaten; Vysoké školy pro individuální konzultace do 5 osob; Autoškoly; Bohoslužby do 15 osob (účinné od 24.4.); Zoologické, botanické a dendrologické zahrady – pouze venkovní prostory; Spolková činnost do 10 osob (účinné od 24.4.); Knihovny.
Povolení neplatní pro: Provozovny, které jsou součástí vnitřních prostor nákupních center nad 5 000 m2; Provozovny, kde dochází ke kontaktu s povrchem těla zákazníka (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, …); Hostinská činnost, kavárny, vinotéky apod. s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně nebo provozovně; Školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu a zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost. Více ZDE.
Nouzový stav je prodloužen do 30.4.2020.
Obec otevírá sběrný dvůr od 15.4.2020. Otevírací doba středa 14.00 – 17.00, sobota 8.00 – 10.00. Musí být dodrženo nařízení vlády, vstup jednotlivě a s rouškou.
Bude povolen výjezd do zahraničí na služební cesty, montáže, návštěvy lékaře či příbuzného od 14.4.2020. Po návratu musí člověk do karantény.
Jsou otevřeny hobbymarkety, železářství a servisy jízdních kol od 9.4.2020. Musí mít u vchodu ochranné prostředky.
Je povoleno individuální venkovní sportování bez roušek od 7.4.2020, je při něm potřeba dodržovat dvoumetrový odstup od jiných osob.
Budou otevřeny sběrny a výkupny surovin od 7.4.2020.
Byl obnoven provoz domácích potřeb v případě, že si tam lidé mohou koupit zdravotnické pomůcky od 2.4.2020, 6.00.
Je omezen pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, Je nutné pobývat v místě svého bydliště s výjimkou uvedených případů, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. S účinností od 24.3.2020, 0.00 do 1.4.2020, 6.00.
V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách budou mezi 8.00 a 10.00 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let. Platí od 24.3.2020 do odvolání.
V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách budou mezi 7.00 a 9.00 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let. Platí od 20.3.2020 do odvolání – upraveno výše.
V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách budou mezi 10.00 a 12.00 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let. Platí od 19.3.2020 do odvolání – upraveno výše.
Byl vydán zákaz pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest od 19.3.2020 do odvolání. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Je uzavřen sběrný dvůr v Jeseníku nad Odrou od 18.3.2020 do odvolání.
Stávající kódy na popelnicích budou platné až do 30.6.2020. Nové kódy budou vydávány po ukončení krizového opatření. Rovněž se prodlužuje splatnost místních poplatků za komunální odpad a ze psů do 30.6.2020.
Obec důrazně doporučuje seniorům, aby omezili svůj pohyb a zůstali ve svých domech a bytech a zbytečně se nevystavovali riziku nakažení.
Byl vydán zákaz volného pohybu osob od 16.3.2020 do odvolání. Více ZDE.
Zaměstnanci obchodu Jednoty COOP a dalších prodejen v Jeseníku nad Odrou žádají občany, aby při nákupu respektovali usnesení vlády ze dne 15.3.2020, o přijetí krizového opatření zákazu volného pohybu osob a veškerá hygienická doporučení. To znamená, aby při nákupu používali ochranné roušky nebo šátky a rukavice. Aby nákup za celou rodinu obstaral pokud možno jeden člověk a ne několik rodinných příslušníků. Aby se občané nezdržovali zbytečně dlouho a opakovaně v prostorách obchodu, s ohledem na ochranu vlastního zdraví a také personálu! Buďme k sobě i k prodavačkám v této situaci ohleduplní!
MUDr. Šrámek vzhledem žádá pacienty chystající se k návštěvě ordinace v Jeseníku nad Odrou nejprve o telefonickou konzultaci.
Splatnost místních poplatků je prodloužena do 30.6.2020. Úhradu nájemného a ostatních služeb (vodné, stočné) včetně místních poplatků za komunální odpad a ze psů, hraďte přednostně bezhotovostním převodem. V případě, že nedisponujete běžným účtem, lze po telefonické dohodě s paní pokladní uskutečnit úhradu v hotovosti.
Zubní ordinace v Jeseníku nad Odrou je uzavřena od 16.3.2020 do odovolání.
Obecní úřad Jeseník nad Odrou bude pro veřejnost uzavřen od 16.3.2020 až do odvolání. V případě neodkladných záležitostí kontaktujte přednostně obecní úřad telefonem nebo emailem. Seznam kontaktů je uvedený ve zpravodaji a na  webových stránkách, případně na vstupních dveřích obecního úřadu.
Obec vyzývá občany, aby místní poplatky a další splatné závazky hradili, pokud možno, bankovním převodem a omezili tak osobní kontakt s obecním úřadem na opravdu nutné a bezodkladné záležitosti.
Obec zavírá školní kuchyni, mateřské školy v Jeseníku nad Odrou a v Polouvsí od 13.3.2020 do odvolání. Z důvodu přerušení školní docházky dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16.3.2020 v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin. Změny jízdních řádů budou dostupné na webových stránkách idos.cz kodis.cz.
Byl vyhlášen nouzový stav od 12.3.2020 do 12.4.2020. Více ZDE.
Obec ruší veškeré akce konané v zařízeních obce a to v kulturních domech, v tělocvičně a ubytovně v Jeseníku nad Odrou a všech místních částech od 12.3.2020 do odvolání.
Obec zavírá obecní knihovnu v Jeseníku nad Odrou a její pobočky v Hůrce, Blahutovicích a Polouvsí od 11.3.2020 do odvolání.
Jsou uzavřena všechna školní zařízení kromě předškolního vzdělávání od 11.3.2020 do odvolání. Více ZDE.
Byl vydán zákaz konání akcí nad 100 osob od 10.3.2020, 18.00 do odvolání. Více ZDE.
Byl vydán zákaz návštěv zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče od 10.3.2020 do odvolání. Více ZDE.
Byla vydána oznamovací povinnost pro občany vracející se z Itálie od 7.3.2020 do odvolání. Více ZDE.

Časový sled změn a nařízení