«

»

10. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

10. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 9. září 2020 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Ověřovatelé zápisu
3. Ověření zápisu z 9. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Odkoupení zařízení ordinace zubní lékařky
5.2. Odkoupení pozemků parc.č. 349/1, 350/1, 347/7, 309/2 a 313/3 v k.ú. Blahutovice
5.3. Směna části pozemku parc.č. 368/1 a části pozemku parc.č. 368/5 v k.ú. Polouvsí za část pozemku parc.č. 337/2 a pozemek parc.č. 339 v k.ú. Blahutovice a za část pozemku parc.č. 86/5 a část pozemku parc.č. 86/6 v k.ú. Hrabětice nad Odrou
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis z 8. schůze finančního výboru
6.2. Žádost o individuální dotaci k nákupu sportovní motorové stříkačky PS 12
6.3. Rozpočtové opatření č. 2/2020
6.4. Informace o probíhajících investičních akcích
7. Různé
7.1. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří
7.2. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“
7.3. Smlouva o spolupráci obcí na projektu „STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko“
7.4. Zápis z 3. schůze Kontrolního výboru ZO Jeseník nad Odrou – bod byl doplněn do programu
8. Diskuze
8.1. Stav plánú a realizací (komplexní pozemkové úpravy, plánovaná protipovodňová opatření apod.) – bod byl doplněn do programu
9. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>