«

»

Kronika dobrovolných hasičů v Hůrce – rok 2001

Po delší době se vracíme k postupnému publikování místní hasičské kroniky, která byla založena v roce 1986. Tentokrát se píše rok 2001 a původní autor rozdělil text na tematické oblasti.

Hořelo i v Hůrce
Požár čtrnáct dní „staré“ střechy u Hrňů (čp. 82) byl jedním z do té doby největších zásahů u události tohoto typu v naší obci. Stoupající dým jsme zpozorovali z lešení při opravě nedaleké chalupy Zdenka Glogara. Po rychlém zamyšlení, že se obvykle 3. srpna netopí, jsme usoudili, že kouř nevychází z komínu a jedná se tedy o požár, i když to tak na první pohled opravdu nevypadalo. Díky včasnému ohlášení pomocí požárního hlásiče umístěném na budově hasičské zbrojnice se neskutečnou rychlostí sešli tehdejší členové jednotky a v zásahovém automobilu Avia A31 vyrazili k požáru.

Jen pro připomenutí, tento den konaly se konaly také myslivecké střelby na Vitovsku. V té chvíli o události už věděl a vyjížděl sbor z HZS Nový Jičín. Díky včasnému zásahu oheň zůstal „pouze“ v prostorách střechy a podkroví. Naše jednotka zajistila dálkovou dopravu vody do cisterny. Rovněž při zásahu pomáhali sundávat tašky ze střechy. Příčinou požáru, který vznikl krátce po poledni, byla bouřka, jenž předešlý den poškodila zesilovač televizního signálu umístěného na konstrukci antény. Poškození této elektroniky až druhý den způsobilo toto zahoření. Místní jednotka také držela dalších 24 hodin poblíž budovy požární stráž.

Nácvik našich družstev
V roce 2001 místní sbor uspořádal celkem tři hasičské akce – jednalo se o žákovskou, mužskou a veteránskou soutěž. Celkově se ale sportovně moc nedařilo, většinou družstva končila na konci tabulky zúčastněných – více v textu skenu kroniky.

Školení prověřovacího cvičení
Na neděli 28. října 2001 bylo naplánováno taktické cvičení požáru stodoly u starosty sboru Jiřího Fuska. Cvičení mělo prověřit připravenost zásahového družstva. Ve chvíli plánovaného poplachu však vypadl elektrický proud, a tak mužstvo bylo svoláno pomocí ruční sirény. Družstvo se i tak sjelo k fiktivnímu požáru, a tím potvrdilo svojí bojeschopnost i v nestandartních podmínkách. To bylo starostou sboru poté oceněno.

Kulturně-společenská činnost
V únoru se místní hasiči v doprovodu manželek zúčastnili okrskové valné hromady na Starém Jičíně. Následovalo květnové tradiční uctění svátku sv. Floriána. Tenkrát bylo u této příležitosti uspořádáno také posezení pro horecké hasiče – v sále bývalé školy se u poledního guláše setkali „mladí i staří“ – akce pokračovala družnou zábavou do odpoledních hodin. V rámci vzdělávání se téhož roku začaly odebírat noviny Hasičská revue.

Sportovní vyžití
V roce 2001 místní hasiči uspořádali tři sportovní akce pro děti. Jednalo se o březnový turnaj ve stolním tenise, zářiové sportovní odpoledne a prosincový opětovný ping-pongový turnaj. Vše se konalo v útrobách i v areálu bývalé školy.

Údržba svěřené techniky a brigádnická činnost
Kromě klasické přípravy stárnoucí Avie A31 na technickou kontrolu se prováděly další činnosti v oblasti budovy hasičské zbrojnice. Zdeněk Silz provedl opravu sprch v šatně jednotky. Na jaře byly také dokončeny technické úpravy na novém sušáku hadic za hasičárnou. V květnu byli dále hasiči pomocni u dokončení zázemí asfaltového hřiště u bývalé školy. Za zmínku stojí i práce při výměně železných madel a opravě schodů v nádrži na koupališti (zde patří velké poděkování Vladimíru Bokovi, bez jehož pomoci by akce možná vůbec neproběhla). Připomeňme taky každoroční činnost hasičů ohledně údržby obecních ploch v Hůrce. Sběr starého železa proběhl na jaře a na podzim. Do pokladny tehdy přibylo 9 000 Kč. Do našeho rozpočtu přispěli také sponzoři (více ve skenech textu kroniky).

Oslavenci
50. výročí – Marie Martinkovičová
50. výročí – Josef Růsek
60. výročí – Jiří Fusek (starosta sboru)

Ladislav Segeťa – místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>