«

»

5. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

5. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí se koná tuto středu 16. září 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseník nad Odrou č.p. 256 od 17 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu 4. schůze ZO
4. Kontrola usnesení ze 4. schůze ZO
5. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
– Zápis z 5. schůze finančního výboru
– Informace o průběžném rozpočtovém hospodaření k 31.8.2015
– Rozpočtové opatření č. 3/2015
7. Majetkoprávní záležitosti
– Prodej pozemků parc. č. 989/143 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Strategie rozvoje obce na léta 2015-2024
9. Různé
– Rozhledna Blahutovice
– Zpráva o činnosti kontrolního výboru
– Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok 2014
– Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2014
– Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 18.6..2015
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>