«

»

6. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

6. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí v úterý 15. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jeseník nad Odrou č.p. 256 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení
2. Návrh na určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 5. schůze ZO
4. Projednání činnosti rady obce za předchozí období
5. Finanční záležitosti
– Zápis z 6. a 7. schůze finančního výboru
– Rozpočtové opatření č. 4/2015
– Rozpočtový výhled 2017-2019
– Rozpočet na rok 2016
– Stanovení výše přídělu do sociálního fondu
– Provádění rozpočtových opatření radou obce do konce roku 2015
– Provádění rozpočtových opatření radou obce v roce 2016
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místních poplatcích
7. Strategie obce Jeseník nad Odrou na léta 2015-2024
8. Majetkoprávní záležitosti
– Odkoupení pozemku parcela číslo 179/2 v k.ú. Polouvsí
– Prodej pozemku parcela číslo 177 a části pozemků parcela číslo 173 a 341/24 v k.ú. Blahutovice
– Smlouva o zřízení služebnosti na umístění jednotné kanalizace na pozemku parc. č. 481/31 v k.ú. Hůrka
– Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/447/i2015/Ja na darování části pozemku parc. č. 1180/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou
– Odkoupení pozemků parc.č. 597/1, 597/2, 591/2 a 592/2 v k.ú. Jeseník nad Odrou
9. Různé, diskuse
– Mikroregion Odersko. Rozpočet na rok 2016. Čerpání rozpočtu k 31.10.2015. První upravený rozpočet.
– Karel Sládeček, Jeseník nad Odrou 103. Žádost o půjčku ze sociálního fondu ve výši 50.000 Kč.
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>