«

»

15. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou – zrušeno

Zrušení schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou
Z důvodu karanténních opatření je zrušena schůze Zastupitelstva obce, která se měla konat ve středu 8. prosince 2021 od 16.00 h v sále KD v Jeseníku nad Odrou. Nový termín schůze bude oznámen se 7denním předstihem.

Tomáš Machýček – starosta obce


Původní program
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu ze 14. schůze zastupitelstva obce
4. Činnost rady obce za předchozí období
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Prodej pozemku parc.č. 1140/9 v k.ú. Jeseník nad Odrou
5.2. Odkoupení 1/10 pozemků parc.č. 458/32 a 459/4 vše v k.ú. Hůrka
5.3. Směna pozemků s Českou republikou, s právem hospodařit s majetkem
státu pro Lesy České republiky, s.p., včetně dofinancování rozdílu ceny Obcí
Jeseník nad Odrou
6. Finanční záležitosti
6.1. Zápis z 13. schůze finančního výboru
6.2. Rozpočtové opatření č. 4/2021
6.3. Finanční dar BAYERŮV ODKAZ
6.4. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
6.5. Rozpočet obce na rok 2022
6.6. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření do konce roku 2021
6.7. Pověření rady obce schvalovat rozpočtová opatření v roce 2022
6.8. Návrh na vyřazení majetku z evidence
6.9. Plán obnovy vodovodu a kanalizace
7. Rozhodnutí o účasti Obce Jeseník nad Odrou ve Sdružení místních
samospráv České republiky

8. Zápis z 6. schůze kontrolního výboru
9. Diskuze
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>