«

»

16. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

16. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 16. března 2022 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení a schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Ověření zápisu z 15. schůze zastupitelstva obce
4. Vystoupení technického ředitele Povodí Odry Ing. Břetislava Turečka
5. Činnost rady obce za předchozí období
6. Finanční záležitosti
6.1 Zápis ze 14. schůze finančního výboru
6.2 Finanční pomoc Ukrajině
6.3 Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2021
6.4 Účetní závěrka obce Jeseník nad Odrou sestavená k 31.12.2021
6.5 Rozpočtové opatření č. 2/2022
6.6 Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcí
6.7 Žádosti o zápůjčky ze sociálního fondu
7. Majetkoprávní záležitosti
7.1 Prodej části pozemku p.č. 718/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou včetně zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace
7.2 Prodej pozemků parc.č. 1137/11 a 1137/18 vše v k.ú. Jeseník nad Odrou
7.3 Prodej části pozemku parc.č. 288 v k.ú. Polouvsí
7.4 Odkoupení pozemku parc.č. 1708 v k.ú. Jeseník nad Odrou
8. Zápis z jednání Kontrolního výboru Mikroregionu Odersko konaného dne 29.11.2021
9. Diskuze
10. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>