«

»

Ustavující schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

Pozvánka na první zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou.
místo: Obec Jeseník nad Odrou – sál kulturního domu (č.p. 159)
doba: středa 19. října 2022 od 16.00 h

Navržený program

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
3.1 určení počtu místostarostů
3.2 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71, odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
3.3 určení způsobu volby starosty a místostarosty a členů rady
3.4 volba starosty
3.5 volba místostarosty
3.6 volba dalších členů rady
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2 volba předsedy finančního výboru
4.3 volba předsedy kontrolního výboru
4.4 volba členů finančního výboru
4.5 volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6. Zřízení osadních výborů
6.1 Volba předsedů a členů osadních výborů
7. Diskuse, závěr

Mgr. Tomáš Machýček – starosta obce
Jeseník nad Odrou, 11. října 2022

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>