«

»

5. Schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou

5. Schůze zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou a místních částí proběhne ve středu 6. září 2023 v sále kulturního domu v Jeseníku nad Odrou č.p. 159 od 16.00 hodin.

Program
1. Zahájení a schválení programu
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Činnost rady obce za předchozí období
4. Finanční záležitosti
4.1 Zápis ze 4. schůze finančního výboru
4.2 Rozpočtové opatření č. 3/2023
4.3 Informace o probíhajících a plánovaných investičních akcích
4.4 Žádost o zápůjčku ze sociálního fondu
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1 Odkoupení pozemku p.č. 104/1 v k.ú. Hrabětice nad Odrou
5.2 Odkoupení id. 1/6 pozemku p.č. 433/4 v k.ú Hůrka
5.3 Odkoupení id. 1/2 pozemku p.č. 309/8 v k.ú Blahutovice
5.4 Odkoupení id. 1/2 pozemku p.č. 2162 v k.ú Jeseník nad Odrou
5.5 Odkoupení id. 1/2 pozemku p.č. 2166 v k.ú Jeseník nad Odrou
6. Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2022
7. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Odersko za rok 2022
8. Zápis z jednání Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 26.6.2023
9. Zápis z 2. schůze Kontrolního výboru ZO Jeseník nad Odrou
10. Diskuze
11. Závěr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>